Милош С. Милојевић – Граничник и Вододелница савремених преломних времена

Ипак, упркос свему и свим званичним прокламацијама, постоји велики број озбиљних научника који гаје основане сумње, и немају веру ни у званичну академску заједницу, ни у владајућу званичну представу историје, и који обнављају Дух критике 22 Жана Бодена, као и његово одбијање да само на основу ауторитета власти прихвати здраво-за-готово њихову Прочитај више…

КЛЕТВЕ У «ПЕСМАМА И ОБИЧАЈИМА УКУПНОГ НАРОДА СРБСКОГ» МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА

Према Светом Писму у почетку је била реч. Ова чињеница да је реч стварање веома је поштована код Срба Моћ речи се, дакле, може пратити у укупној култури Срба. Сегмент ове културе је и клетва, односно проклињање Веровање да се клетвом може исправити нанета неправда (Срби увек куну када им Прочитај више…

X