КупиДар –  за добро Србије, је интернет платфома која је зачета као идеја да се путем савременог медија – интерента најједноставније понуди богата понуда производа чијом продајом би се формирао посебан фонд ЗА ДОБРО СРБИЈЕ. Замисао је да из овога фонда у будућности радимо на инплементацији пројеката којима ћемо остваривати основну мисију, а то је да чувамо српство!

КупиДар (www.kupidar.com) је бренд Удружења “Милош Милојевић” Црна Бара, који послује у његовом саставу као интренет трговина.

На самом почетку КупиДар платформа је постала место за представљање и продају књига великана Милоша С. Милојевића. Овом приликом ту су за сада доступна дела, Одломци историје Срба (који припадају едицији  ЗАБРАЊЕНА ИСТОРИЈА СРБА) потом двотомно дело Песме и обичаји укупног народа српског, као и књиге: О првом српско-турском рату 1876-1877. године, Наши манастири и калуђерство итд.

У плану је да се платформа за продају књига употпуни и другим издањима сличног издавачког корпуса од забрањене, истините, прећутане и сл. ИСТОРИЈЕ СРБА. Сматрамо да је историја Срба основна водиља на основу које треба да разумемео садашњост и боље спознамо будућност.

С обзиром да је Милош С. Милојевић сада већ распознат као истинска громада не чуди што је посебан акценат нашег рада посвећен представљању лика и дела Милоша С. Милојевића.

Интерент продавница КупиДар има простора за срадњу са свим будућим члановима наше заједнице којима потребна савремена интернет промоција и продаја производа. Зато продаја производа, продаја књига, публикација, продаја сувенира и сличних аутентичних производа из разних делова наше Србије озбиљна ће бити понуда у представљању обједињене идеје ЗА ДОБРО СРБИЈЕ.

Простoра за сарадњу свакако има, зато позивамо Вас контактирајте нас: [email protected]

X