“КЉУЧНИ ДОКУМЕНТ” ДА СРБИ НИСУ АУТОХТОНИ, А НИГДЕ ОРИГИНАЛА, СВЕ ПРЕПИС ДО ПРЕПИСА: СПИС О НАРОДИМА

Академик СУД (САНУ) Милош С. Милојевић (https://www.sanu.ac.rs/clan/milojevic-milos/), редовни члан Одбора за науке државне и историјске и Одбора за науке философске и филолошке, још 1872. године потпуно је раскринкао политичку историју Константина Порфирогенита и све његове ЛАЖИ О СРБИМА у ОДЛОМЦИМА ИЗ ИСТОРИЈЕ СРБА, а одмах на почетку исте, указао је Прочитај више…

X