У Србији је већ познато како се додељују имена улица по знаменитим Србима, али још и боље како се укидају. Међу бројним знаменитим Србима који су имали улице у Београду, па су им укинуте налази се митроплоит Београски Михаило, али и командант добровољачких одреда из ратова за ослобођење и независност 1876/78. године, академик МИЛОШ С. МИЛОЈЕВИЋ, иначе сарадник и саборац Митрополитов.

ОПШТИНСКЕ НОВИНЕ, као службени орган општине града Београда у броји 10. од четвртка, 8. марта 1934. године, доносе Записник III редовне седнице Одбора Општине београдске одржане 27. фебруара 1934. године у 6 часова по подне, у којем се на страни 87-88. каже: "За овим је Одбор на предлог Суда О. Бр. 4601 РЕШИО: Да следеће Београдске нове улице, које до сада нису имале назива и које су у плану Т.Д.Бр. 565/34 означене црвеном бојом и нумерисане арапским цифрама добију имена, и то:

Нова улица на имању Бојовића бр. 181 - Браће Радовановића;
Нова улица на имању Бојовића бр. 182 - МИЛОША МИЛОЈЕВИЋА;
Нова улица на имању Бојовића бр. 183 - Младе Босне;
Нова улица на имању Бојовића бр. 184 - Авде Карабеговића;"

Читајући ову одлуку дознајемо да у то време постоји улица са именом Стојана Новаковића, мада је он преминуо 18 година касније него Милош С. Милојевић!?! Окупатор у току Другог светско рата није укинуо улицу са именом Милоша Милојевића, као што није забранио да се Стојану Новаковићу обележи 100. годишњица рођења од стране квислиншке Владе, али су то учиниле поратне комунистичке власт града Београда. Решење за брисање имена МИЛОША МИЛОЈЕВИЋА нађено је у томе што је име улице Младе Босне заузело и дотадашњу улицу Милоша Милојевића. Тако су осим улице Милоша Милојевића, остале три, тада именоване, преживеле до ових дана.

Иста судбина, Милојевића је задесила и у родној Црној Бари у Мачви где је име основне школе ДРЖАВНА НАРОДНА ШКОЛА "МИЛОШ С. МИЛОЈЕВИЋ" У ЦРНОЈ БАРИ, које је на предлог Црнобараца, установљено Одлуком Министра просвете О.н.бр. 83339 од 19. децембра 1937. године (те 1937. године, Црнобарци и цела Мачва су у трдневној манифестацији одали почаст и помен поводом 40. годишњице смрти Милоша С. Милојевића), која је објављена на страни 110. Просветног гласника од 1. јануара 1938. године, а УКИНУТО после Другог светског рата дајући јој име Јанка Веселиновића, које и дан данас носи.

Београд је тако сво време комунизма остао без улице са именом Милоша С. Милојевића , до 2011. године када је Скупштина града Београда, решењем Број 015-864/11-С, од 15. децембра 2011. године, објављеном у Службеном листу Града Београда, доделила назив улице у насељу Борча, Општине Палилула:

"26. Улица између парцела 3276,3268 КО Борча, односно од куће број 72А Жарка Зрењанина одређује се назив: улица милоша с. Милојевића;", баш тако малим словом имена и средњег слова?!


0 коментара

Оставите одговор

Avatar placeholder
X