СВЕТОСТ И ДУХ ВРЕМЕНА

12.83 

Светост и дух времена, зборник радова са међународне научне
конференције одржане у Глушцима од 6 – 8. августа 2021. године.

Приредио Зоран Милошевић (1959)

ИЗДАВАЧИ
Институт за политичке студије
Београд
https://www.ips.ac.rs/
Удружење Милош Милојевић
Црна Бара
https://www.milosmilojevic.com/

Опис

Светост и дух времена, зборник радова са међународне научне
конференције одржане у Глушцима од 6 – 8. августа 2021. године.

Приредио Зоран Милошевић (1959)

ИЗДАВАЧИ
Институт за политичке студије Београд, https://www.ips.ac.rs/
Удружење Милош Милојевић Црна Бара, https://www.milosmilojevic.com/

Повез књиге : тврд
Страна : 381
Формат : А5, 13×21 цм
Писмо : ћирилица

Година издања: 2021.

ИСБН: 978-86-7419-342-6

DOI: https://doi.org/10.22182/sidv21

 

ПРЕДГОВОР

Када се 2020. године појавио зборник „Светост и идентитет
православних народа: улога светаца и светости у формирању
идентитета православних народа“, део читалаца и аутора оценили
су веома високом оценом његов садржај, те предложили да
се тема настави проблематизовати. То нас је подстакло да, у
нешто другачијем контексту, организујемо нову међународну
конференцију на тему „Светост и дух времена“. Плод конференције
је зборник научних радова под истим именом. Његово критичко
читање тек предстоји, али са сигурношћу можемо рећи да, како
тематски, тако и садржајно многи ће наћи за себе теме које их
интересују.
Морамо, такође, нагласити да је интерес за учешће на
конференцији веома добар, о чему сведоче и приспели радови
аутора из Пољске, Белорусије, Русије, Црне Горе, Грчке, Бугарске
и Србије.
Наравно, и овај пут није све текло глатко. Европска унија
је забранила летове преко Белорусије, захтеви за тестовима на
корона-вирус не старијим од два дана су онемогућили неке ауторе
да дођу, с обзиром да морају да лете преко других земаља, као и
други (домаћи) проблеми „висили су над главом“ о којима ћемо
некада и негде проговорити. У таквим условима је било тешко
радити и организовати међународну научну конференцију.
Велики помоћ у организовању конференције, али и у техничком
смислу пружио је проф. др Кирил Шевченко из Белорусије, коме се
овом приликом искрено захваљујемо за све што је учинио.
ПРИРЕЂИВАЧ

С А Д Р Ж А Ј

Предговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I

СВЕТОСТ И ДУХ ВРЕМЕНА

Петар М. Анђелковић/ Радица М. Недељковић, БЕГ ОД СВЕТОГ
САВРЕМЕНОГ ЧОВЕЧАНСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Антонина И. Антоненко, САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У
ДРУШТВУ И ОЧУВАЊЕ СВЕТОСТИ. . . . . . . . . . . . . . 25
Эмиль Миланов, СВЯТОСТЬ И ДУХ ВРЕМЕНИ. . . . . . . . 31
Раде Јанковић, ДУХ ВРЕМЕНА И СВЕТОСТ. . . . . . . . . . 39
Љупка Катана, СВЕТОСТ И ДУХ ВРЕМЕНА: АНАЛИЗА
ДУХА ЕПОХЕ КРОЗ ОГЛЕД ИЗ УГЛА ТРИ СРПСКА
СВЕТИТЕЉА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Предраг Јакшић, ДУХ ВРЕМЕНА КАО АПОСТАСИЈА. . . . 67
Зоран Милошевић, СВЕТИТЕЉИ – НЕБЕСКИ
ЗАШТИТНИЦИ РУСКЕ ВОЈСКЕ СА ПОСЕБНИМ
ОСВРТОМ НА ПРЕПОДОБНОГ СЕРАФИМА САРОВСКОГ. 76
Миодраг Чизмовић, СЛОБОДА И СВЕТОСТ. . . . . . . . . . 97
Драган Р. Млађеновић, СВЕТА ЖРТВА. . . . . . . . . . . . 102

II
СВЕТА ПОРОДИЦА

Мищенко Т.А., СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ МЕЦЕНАТОВ
ДОЛГОРУКОВЫХ КАК ПРИМЕР ВЫСОКОГО
СЛУЖЕНИЯ И СПОСОБ АДАПТАЦИИ В
ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ. . . . . . . . . . . . . . . 115
Белоус Наталья/ Вакулина Елена, ПРОБЛЕМА ИСКАЖЕНИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В
СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . 124

IV СВЕТОСТ, ДУХ ВРЕМЕНА, ВРЕДНОСТИ И ИДЕОЛОГИЈЕ

380
Марија Стајић, ПОРОДИЦА И ДАНАШЊИ ДУХ ВРЕМЕНА
– ТРАНСРОДНА ИДЕОЛОГИЈА КАО НАЈВЕЋА ПРЕТЊА
ПОРОДИЦИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Свештеник Јован Пламенац, О ПРАВУ НА ЖИВОТ
НЕРОЂЕНОГ ЧОВЈЕКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Душан Илић, РЕДЕФИНАСАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ
МОДЕЛА БРАКА У СРПСКОМ ПРАВУ. . . . . . . . . . . . 162
Миљан Лазовић, СЕКСУАЛНА ОРИЈЕТАЦИЈА НАСУПРОТ
ДОСТОЈАНСТВУ ЉУДСКЕ ЛИЧНОСТИ. . . . . . . . . . . 174

III

УНИЈА, СВЕТОСТ И ДУХ ВРЕМЕНА
Кирил Шевченко, ОД УНИЈЕ ДО ПРАВОСЛАВЉА:
ДУХОВНА ЕВОЛУЦИЈА АРХИМАНДРИТА ВЛАДИМИРА
ТЕРЛЕЦКОГ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Антони Васильевич Миронович, БРЕСТСКАЯ
ЦЕРКОВНАЯ УНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ВОСТОЧНОЙ
ПОЛИТИКИ РИМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Ана Наумова, О СУДБИНИ ПРАВОСЛАВНОГ
СВЕШТЕНИКА БЕЛОРУСКОГ КРАЈА
(Серно-Соловјевичи, Наумови). . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Священник Дионисий Руснак, ОТНОШЕНИЕ
УНИАТСКОГО ДУХОВЕНСТВА БЕЛОСТОЦКОЙ
ОБЛАСТИ К ЦЕРКОВНОЙ РЕФОРМЕ ИОСИФА
СЕМАШКО И ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ ВОССОЕДИНЕНИЮ
С ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ. . . . . . . . . . . . . . . 213
Милан Николајевић, ОД КУКУШКЕ УНИЈЕ ДО
НЕПРИЗНАТЕ „МАКЕДОНСКЕ
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Эдуард Анатольевич Попов, НЕОВИЗАНТИНИЗМ:
«НОВАЯ СТАРАЯ» ИДЕОЛОГИЯ ПРАВОСЛАВНОГО И
СЛАВЯНСКОГО ЕДИНСТВА?. . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Александар Митић, ШТА СУ МИСЛИЛИ СРБИ О
РИМОКАТОЛИЦИМА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ . . . . . . . . . .262

Алексиос Алексеи Панагопулос ВОЙНА И РЕЛИГИЯ

381
Александр Романчук, «ДУХ ВРЕМЕНИ» И ПОЛОЦКИЙ
ОБЬЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОБОР 1839 ГОДА. ЗНАЧЕНИЕ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ЦЕРКОВНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ
БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.. . . . . . . . 277

IV

СВЕТОСТ, ДУХ ВРЕМЕНА, ВРЕДНОСТИ И ИДЕОЛОГИЈЕ
Александр Гронский, ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
НА ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ В БЕЛОРУССИИ
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Лев Криштапович, ПРАВОСЛАВИЕ КАК
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СТРАТЕГИЯ БЕЛОРУССКОГО
САМОСОЗНАНИЯ (на примере полемики между
«Апокрисисом» Христофора Филалета и «Берестейским
собором» Петра Скарги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
С. В. Пепеляева/Р. В. Шиженский, КОММУНИКАТИВНЫЕ
ПРАКТИКИ В РОССИЙСКОМ РЕЛИГИОЗНОМ
НАТИВИЗМЕ XXI ВЕКА (СТАТЬЯ No1:
СЛУЖИТЕЛИ КУЛЬТА) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
Мищенко В.В.. ЖУРНАЛ «МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ» КАК ОТРАЖЕНИЕ МИССИОНЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.. . . . . . . . . . . . . . . . 345
Рустем Ринатович Вахитов, ПРИНЦИП ОТДЕЛЕНИЯ
ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА: двойные стандарты . . . . . .353
Алексиос Алексеи Панагопулос, ВОЙНА И РЕЛИГИЯ
(Размышления о правовом / политическом анализе) . . . . . .363
Олег Геннадьевич Казак, ПРАВОСЛАВНОЕ
НАСЕЛЕНИЕ ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ В ОЦЕНКАХ
ВЕНГЕРСКИХ ЧИНОВНИКОВ (1938–1944 ГГ.). . . . . . . 370

Рецензије

Још нема коментара.

Само пријављени корисници који су купили овај производ могу оставити коментар.