Приказан један резултат

  • Јован И. Деретић , Књиге

    РАТНИЧКЕ ДРЖАВЕ – др Јован И. Деретић, Драгољуб П. Антић

    После смрти Александра Великог настају нова царства, али се више векова одржавају тековине Александровог панцарства. По сличним обрасцима настају бројне ратнички оријентисане државе и њихово ширење доводи до раслојавања древног света у верском, језичком и културном смислу. Нове државе ће вековима следити обрасце Александра Великог, али ће њихов карактер све више бити заснован на ратничким слојевима, ратовима и војној моћи.

    Током …

    Брзи преглед