Приказан један резултат

  • Књиге , Милош С. Милојевић

    Наши манастири и калуђерство – Милош С. Милојевић

    Читаоцу ове књижице (сам писац то штиво у неколико наврата самоиронично, али и са саркастичном бодљом за његове противнике, назива „чланчић“, и чак “мали и ништави новинарски чланчић”) ваља одмах на почетку скренути пажњу на неколико њених изузетности које је неочекивано сврставају у исту раван са најзначајнијим делима овог занемареног србског великана.

    Брзи преглед