Став Милоша С. Милојевића о пореклу Грка

Један од ретких научника код нас, али и у Европи 19. века, који су другачије гледали на порекло предака данашњих Грка од службене европске историографије тог доба, био је Милош С. Милојевић. Милојевић је у својим Одломцима историје Срба 12 на преко 50 страна обрадио питање порекла предака данашњих Грка Прочитај више…

X